ബെസ്റ്റ് കൗണ്‍സിലര്‍ അവാര്‍ഡ്‌ ടോപ്‌ 10 കണ്ടസ്റ്റന്‍റ്സ്‌‍ (പൊതുജന അഭിപ്രായത്തിനു ശേഷം)

ഗായത്രി ദേവി സി.ആര്‍(വാര്‍ഡ്‌ 9), സി.പ്രദീപ്‌(വാര്‍ഡ്‌ 11), എം.താഹിര്‍(വാര്‍ഡ്‌ 14), പ്രിന്‍സ് രാജ്(വാര്‍ഡ്‌ 16), എം.അനില്‍കുമാര്‍(വാര്‍ഡ്‌ 17). തുളസീധരന്‍ പിള്ള(വാര്‍ഡ്‌ 22), സന്തോഷ്‌.എസ്(വാര്‍ഡ്‌ 26), എന്‍.പത്മനാഭന്‍(വാര്‍ഡ്‌ 27), അഡ്വ.സി.രാജേഷ്‌ കുമാര്‍(വാര്‍ഡ്‌ 28),ആര്‍.രാജു(വാര്‍ഡ്‌ 31)